Το γλυκό αυτό παλιά το βράζαμε στην αυλή μέσα σε μεγάλες κατσαρόλες ή καζάνια, τα οποία τα βάζαμε πάνω σε δύο τούβλα και από κάτω και καίγαμε ξύλα. Αντί για κυδώνια μπορούμε να βάλουμε μήλα.

Συνταγή: